Kutsutud tegema Jeesuse tegusid

See õpetus on lühikokkuvõte TV7 saatesarja “Vabaduseks kutsutud” 10. ostst

Jeesus ütles, et Tema seisab meie südame ukse taga ja koputab. Ta oli tõotatud vabastaja, kes tühistas kuradi teod. Adamast alates hakkas kurat inimkonda moonutama ja hävitama. Kurat vihkab Jumalat, kuid ta ei küüni Jumalani. Hävitada ja orjastada saab ta vaid inimest. Kuid Jeesus purustas mao võimu. Saatana aeg saab varsti lõplikult otsa. Jeesus tuleb tagasi ja taastab jumaliku korra.

Jh 8.12 Siis Jeesus rääkis neile taas: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.

Jeesuse tulek toob alati valguse. Pimedus kaob. Jeesuse tulek hakkab sind üles ehitama läbi Püha Vaimu. Püha Vaim annab lootust, aga ka ilmutab meile Jeesust. Jeesus ise ütles, et Ta on tee, tõde ja elu. Ei ole teist võimalust saada Isa juurde ilma Jeesuseta. Me ei saa oma tegudega õigeks. Jeesuses on patu hind makstud, et meie ei peaks maksma hinda oma surmaga. Meie asi on ütelda lahti vanast patu loomusest. Jeesus teab, kuidas meie südant täita. Ta on meid loonud. Ta tunneb meid kõige paremini. Inimesed üritavad kõikvõimalike naudingutega oma tühja südant täita. Kuid see on lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, mis valitsevad selles maailmas. Ent maailm ja selle nägu kaob, aga kes jääb ustavaks lõpuni, see pääseb. Jah, on võitlemist, et tõesti uskuda

Rm 8.34 Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest.

Jeesus palub meie eest, et meie usk ära ei lõpeks. Jeesus oli meie eeljooksja. Ta ei armastanud oma elu lõpuni. Me ei saa hakkama ilma Jumalata. Miks me ei suuda olla paremad inimesed? Sest sa tahad olla tugev iseeneses, aga sa pead saama tugevaks Jumalas. Jeesus inimesena siin maailmas teadis kõige paremini, kuidas võidelda kiusatuse ja patuga. Sellesama võidupärjaga tahab Jeesus ka meid pärjata. Jeesus tegutses Püha Vaimu väes.

Lk 4.18-19 „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud.Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit,kuulutama vangidele vabakslaskmistja pimedatele nägemist,laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat.”

Võimas! Kuulutada, et te ei pea olema vangid ega orjama pattu. Me ei saa hakkama ilma Jumalata, Jeesuseta ega Püha Vaimu väeta. Kukume läbi, kõik meie enda üritused lõpevad fiaskoga. Kuid Jumal on ustav. Ta annab alati lootust. Õige kukub 9 korda, aga tõuseb ikka püsti.

Ap 10.38 kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha Vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga.

Jeesus kuulutas Jumala riiki. Parandage meelt! Alistuge Jumalale! Jeesus oli täis Püha Vaimu ja see sama on ka meile kättesaadav. Usu ja võta vastu! Kui Jeesus tuleb oma valguses, väes ja pühaduses, siis me põrkume selle maailmaga.

Jh 7.7 Maailm ei saa teid vihata, mind see aga vihkab, sest mina tunnistan selle kohta, et selle teod on kurjad.

Jeesus rääkis päästet, evangeeliumi. Ta tuli omade juurde, ent need ei võtnud teda vastu. Kõik, kes võtsid vastu, neile ta andis Jumala lapse tiitli. Kui Jeesust kiusatakse, tehakse seda ka meile. Koos Jumalaga käies, kogeme vastuseisu. Selleks tuleb meil valmistuda. Jumal viib meid läbi. Mida Jeesus tõotas?

Mt 28.20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

Jeesus ei jäta sind orvuks. Jeesus oli kogenud hülgamist. Tema võttis meie hüljatuse, et sina ei pea seda enam kogema! Jeesus on sinuga, ta õpetab sind, ta palvetab sinu eest. Jumal ütleb, et Ta viib meid läbi.

Jh 4.10 Jeesus vastas: „Kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb: Anna mulle juua!, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett.”

Samaaria kaevul Jeesus lubas naisele elavat vett. Jeesus rääkis naisele Pühast Vaimust. Ta toob meisse rõõmu, rahu, armastuse. Püha Vaim on Jumala kink. Tema tõotus meile on: Mina olen ülestõusmine ja elu, ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde.

Jh 14.17  Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.

Jeesus on tõotanud, et saame teha samasuguseid tegusid, mida Jeesus tegi. Kõigepealt – Jeesus kuulutas Sõna ja Sõna kuulutusele järgnesid imeteod. Nii ka meiegi eludes. Jeesus kinnitab meie kuulutust imetähtede ja tunnustegudega. Meid on kutsutud armastama üksteist. Me õpime nägema üksteist nii nagu Jumal meid näeb. Me peame vabanema vanadest mõttemallidest, Just Jumala amastus tervendab ja vabastab. Kuid meie fookus peab olema õige. Me peame saama armastust täis. Armastus meis ajab välja hirmu ja paneb meid kaasinimest teenima. Puhtus on Jumalas. Pühadus on Jumalas. Ka meie peame olema puhtad, pühad ja pühitsetud. Jeesus oli meie eeljooksja ja vanem vend. Kui meie alistume ja alandume, kogeme rõõmu ja rahu. Jumala kogemus peab olema iga päev värske ja uus. Sa oled kutsutud tegutsema ja elama nagu Jeesus. Vabaduseks on sind kutsutud.