Lihateod

Kus lihateod alguse said?

1Ms 2:7 Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes *põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene elavaks hingeks.
*Põrm-tolm, tuhk, muld, pinnas, praht, sade, sodi, sõnnik, jama, lollus, vana kraam.

1Ms 3:14 Siis Issand Jumal ütles maole: “Et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas! Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja! 

Kurat toitub inimese patust ehk vanast loomusest.
1Ms 3:23 Siis saatis Issand Jumal tema Eedeni rohuaiast välja, et ta hariks maad, millest ta oli võetud. 

Inimene hakkas elama ainult lihale.
Mt 6:32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.

Inimene harib (teeb) seda, millest tema saab rahuldatud, toidetud. Tööd, et ülal pidada oma ihu – primaarne vajadus – söök, riided, katus pea kohal jne. See, mida paganad taotlevad.

Lk 12:22-23 “Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas.

Mis on lihateod?

Loe: Gl 5:19(lisatud laiema tõlkega)

 • HOORUS (nii füüsiline kui ka vaimne) hooraelu, abielurikkumine, verepilastus. Ebajumala kummardamine, jumaldav austus (igasugune pöördumine või abiotsimine teistsugustest vaimsetest allikatest – sensiitivid, imeravijad, selgeltnägijad, ennustajad, meediumid jne.)
 • RÜVEDUS (moraalne ja füüsiline ebapuhtus) hooruse, lesbi, homo, kiimaluse, eneserahuldamise, porno, liibuva, klammerduva, abielurikkuja, meelitajad, fantaasia, lummuse, võõramaa vaimud, impotendi vaimsus, perverssuse vaimud, lodevus, laiskus
 • KÕLVATUS lihahimu, nilbus, himurlus, pahe, must, räpane, kasimatu, lörtsitud, ropp, liiderlikkus, ohjeldamatus, keevalisus, kiimalus e sensaalsus (püüe olla seks. teisele atraktiivne)
 • EBAJUMALATEENISTUS jumaldamine, jumalik austus
 • NÕIDUS võltsitud vaimne meelevald inimeste manipuleerimiseks või mõjutamiseks
 • VAEN vihkamine, sallimatus, viha, sõjategevus, vastuolek, vaenulikkus, vastuhakk
 • RIID võitlus, konkurents, võistlus, riid, väitlus
 • KIIVUS kademeel, armukadedus, kadetsev, põlastav matkimine, võistlemine, nördimus
 • RAEVUTSEMINE vihapurse, vihahoog, raev
 • ISEMEELSUS isekas, auahne, enesearmastus, kuulsusejanu, võimuahnus, võitlus, riid, taplus, partei, kildkonnavaim, fraktsioon, erimeelne rühmitus
 • LÕHED igasugused lahkarvamused, erimeelsused, mässule õhutav, mäss, vaadete lahknevus
 • LAHKNEMISED valeõpetused, väärusk, ketserlus, lahkulöömine
 • KADETSEMINE kadedus, kadetustunne, vimm, kius, salaviha, sapisus, meelega pahandama, kahjurõõm, pahatahtlikus
 • PURJUTAMISED purjusolek, joovastus, liigjoomine, viinauim, mõnuaine
 • PRASSIMISED prassimine, pillerkaaritamine, trallivend, lõbutseja, napsivend
 • SÕLTUVUSED arvuti, mängu, porno, telekas, narko, alko, ravimid, poodlemised, suhtesõltuvused (lapsed, vanemad, või muu), töö, nuti,
 • UHKUS alistamatus, mäss inimeste ja Jumala vastu, karjäärihimu, vaeste ja viletsate põlgus, võistlemine, külm ja valiv armastus, kohtumõistmine, kriitika, perfektsionism, varjatud uhkuse koos enesehaletsusega, alistamatus, kalkus, madal enesehinnang, ärakasutaja, kadedus, pilkaja, tagarääkija, vastuhakku, !valetamise, varastamise, uskmatuse, kahtlemise, ja mammona kummardamise vaim

Jeesus on vabastaja

Jh 8:36 Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.

Lk 10:19 Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju

Mt 16:19 Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.

Kl 3:5 Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal: hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumalateenistus.

Kui ma olen kiusatud ja teen pattu, siis söön kurjade vaimude toidulauast, kuid pärast seda söövad nemad mind

 1Kr 10:21 Te ei või juua Issanda karikast ja kurjade vaimude karikast, te ei või osa saada Issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. 

 Jeesus on eluleib! 

Jh 6:50-51, 58 See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest … Aga, kes seda leiba sööb, elab igavesti!

Saa vabaks, puhtaks ja pühitsetuks

Gl 5:1 Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse

1Jh 1:7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. 

1Ts 5:23 Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!