Tõotatud maa kätte saamine

See õpetus on lühikokkuvõte TV7 saatesarja “Vabaduseks kutsutud” 4. ostst

Jumal on andnud meile tõotuse, et võime saada vabaks, elada vabadena ja päev-päeva järel kasvada Kristuse sarnasusse. Et saada kätte tõeline vabadus, see on tegelikult järjepidev töö. Kristuse ristisurma läbi sai kurat nokki löödud ja tänu sellele võime meiegi kätte saada üleloomuliku elu, nii nagu Jeesus seda elas.

Jumal on läbi paljude piiblilugude jutustanud meestest ja naistest, kes said kätte tõotatud maa. Lugu algas juba ammu. Jumal kutsus Moosese rahva juhiks vabastamaks Iisraeli rahvast Egiptusest orjuse alt:

5.Ms.11:8 Seepärast pidage kõiki käske, mis ma täna teile annan, et te saaksite tugevaiks ja läheksite ning päriksite maa, mida te lähete pärima,

Uues Testamendiks annab Jumal oma rahvale sama korralduse:

Ef 6:10 Saage tugevaks Tema vägevuse jõus

See pole lihtne teekond. Ei ole, aga see on võimalik! Vanas Testamendis demonstreeris Jumal oma võimekust sellega, et tegi oma rahva, Iisraeli, üheks tugevaks rahvaks. Kui Jumal rääkis rändavale rahvale tõotatud maast, siis Ta rõhutas alati, et see on hea maa, mis voolab piima ja mett. Selline maa, mille peal on alati Jumala silmad.

Kui Joosua ja Kaaleb tulid tagasi oma rahva juurde demonstreerides gigantset viinamarjakobarat, väitsid nad, et maa on tõesti hea. Ent seal on üks “aga”. Sel maal elavad hiiglased. Suured linnad on kindlustused. Kaks meest kümnest väitsid, et tõotatud maad on võimalik kätte saada. Ülejäänud kaheksa ei uskunud. Ent Joosua ütles:

4Ms. 14:9 Nad on meile parajaks palaks.

Jeesus ise on meile täna tõotatud maa. Kristlaseks saades asume teele tõotatud maa poole. Jeesusel on elu ja kõike ülirohkesti, et meil oleks kõike piisavalt. Jeesus demonstreeris oma eluga kuidas valitseda oma elus kõikide võimatute olukordade üle. Sinna, kuhu tema jalg astus, põgenes deemonlik maailm, haigus, surm, seal toimus vabanemine, pääste, puhastumine, uuenemine , rõõmustamine.

Meie, pattulangenud inimeste sees on üks vanalt aadamalt päritud loomus ja see on lihalik meel. Vana loomus meis sõdib selle vastu, et me ei saaks kätte Jumala tõotusi. See seisab vastu Jumala Vaimule meie sees. Aga Jumal on üleloomulik, võimatute asjade Jumal.

Miks meie loos nägi Joosua pilti tõotatud maast hoopis vastupidi kui ülejäänud? Joosua oli see mees, kes oli koos Moosesega seal telgis, kus Jumal ilmutas oma ligiolu. Jumala ligiolus näeb inimene asju hoopis teistsuguste silmadega. Samuti õpetab Jumal ka meid oma ligiolus nägema asju Tema silmadega. Ükski olukord, mida kohtame, ei ole võimatu olukord.

Miks Jumal viis rahva läbi kõrbe? Enne tõotatud maad – kõrb. Kõrb ja siis hiiglased. Ka meiega on nii. Meie kõrb on koht, kus pole midagi. Jumala rahvas viidi Egiptusest kõrbe, et õpetada neid lootma Jumala peale kõigis asjus. Nad said üleloomulikult vett, neid toideti, nad polnud haiged ja riided ei kulunud. Nad nägid Jumala üleloomulikkust iga päev. Kuid nad olid kangekaelsed ja vastupanijad. Kurb, kuid suur osa neist hukkus kõrbes nägemata tõotatud maad. See põlvkond, kes kasvas üles kõrbes ja polnud näinud Egiptust, see oli see rahvas, kes läks vallutama tõotatud maad Joosua juhtimisel, kelle seisukoht juhina oli: “Need hiiglased on meile parajaks palaks.”

Taavetil oli üks lingukivi, mis tabas Koljatit õigesse kohta. Üks sõna Jumala Sõna mõõgaga – ja me saame tappa need vaimsed hiiglased, kes meile vastu seisavad. Jumal tahab seda teha sinu läbi, kes sa oled arvanud, et sa pole mitte keegi. Just sinu läbi tahab Jumal ilmutada oma au. Jumala tõotus sinu elus on: ma teen sinust võitja, ma teen sinust rahva.

Kui suurem osa maakuulajatest väitis, et tõotatud maal elavad hiiglased ja iisraeli lapsed on nendega võrreldes kui rohutirtsud, siis see ei meeldinud Jumalale. See lausa ärritas Jumalat. Ka meie – kui me vaatame iseendi väiksusele, siis see ei meeldi see Jumalale. Ta tahab, et me tõstaksime silmad Temale, Kõikväelisele Jumalale, kes viib meid võitudeni. Joosua koos rahvaga läks usus tõotatud maa poole. Kuuldused Suurest Jumalast hirmutas selle maa rahvast nii palju, et nad põgenesid ilma lahinguta. Aga Iisraeli rahvas asus teele. Koos Jumalaga saad sinagi hüpta üle iga müüri, mis su elus vastu tuleb.

1.Jh. 4:4  Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas.

Jumal võidab need hiiglased, kes meie eludes meid takistavad. Ära lasel hirmul oma elu hallata. Jumala tõotused on nii suured ja väelised, et hirmul ei ole seal kohta. Ja taas ma kordan:

2Tim. 1:7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.

Väe vaim ongi see võimekus ehk suutlikkus. Tunnista alati, võta Sõna mõõk.

Näiteks:

Js. 54:17 Aga ei ole edu ühelgi relval,mis valmistatakse sinu vastu ja sa mõistad hukka iga keele, mis tõuseb sinuga kohut käima.

Fl. 4:13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

Mõistus ja see maailm ütlevad sulle: “Oo, ära ütle.. sa oled hulluks läinud.” Aga sina otsustad, et miski ei peata mind teel tõotatud maale ja Jumal ning kõik taevaväed on sinu poolel.

Jumala sõnas kordub väljend “Ära karda” 365 korda

Igaks päevaks.
Ole julge! Ole vahva!
Ka siis kui kukud, tõuse püsti ja mine edasi!
Ei anna alla ja Jumal saab demonstreerida oma suurust ja väge sinu elu läbi.

Paranda meelt, kui sa ütled, et mul ei ole seda usku. Sinul ei ole, aga Jumalal on, sul on ju Jumala usk! Toida oma vaimu sõnaga! Küsi Jumalalt. Sõna ütleb, et kui toidame end Jumala Sõnaga, siis võetakse kate ära meie südamelt ja Sõna hakkab elama. Jumala Sõna ei tule kunagi tühjalt tagasi, vaid saadab korda, milleks ta on läkitatud. Js 55:11

Noorena, 16-aastasena puutusin otsapidi kokku kristlasega. Ei saand millestki aru. Ma viskasin pilgu vastkingitud piiblisse sisse ja sealt vaatas mulle vastu lause “Sa ei ole iseenda oma, sinu ihu on Püha Vaimu tempel.” See lõikas mulle sisse. Panin piibli kinni ja hüüdsin “Oli nüüd seda vaja! Mul on nii palju plaane: karjääri teha, sõpradega väljas käia, pidu panna…Kas pean siis kõigest loobuma? Ja nüüd Jumal ütleb, et ma pole iseenda oma.

Praegu, 20 aastat hiljem, näen, kuidas see sõna on teinud tööd mu sees. Täna on mu palve “Jumal. Ära võta mult ära oma Püha Vaimu! Tahan võidelda koos Jumala rahvaga, innustada teisi, tõsta üles.“ Jumal on andnud meile väe ja armastuse.

Vaenlane võitleb selle vastu, et sa käid armastuses. Ta teeb kõik selleks, et su süda oleks jahe. Kuid kui me ei anna järgi, alistume ja alandume Jumala ees, avame südamed Issandale, uuendame kasvõi iga päev oma lepingut Jumalaga, siis me õpime vastu võtma Jumala armastust. Meie väikesed lapsed, nad ei ütle midagi, tulevad meile sülle ja otsekui imevad meie süles välja seda armastust. Nii sinagi, mine Jumala rüppe ja see annab sulle armastuse väe ja rõõmu.

Tõotatud maale minek on võimatu ilma selle rõõmuta. Kätte saada Jeesus ja Tema elulaad. Issand kitkub ja katkub meid, puhastab ja treenib ühe eesmärgi nimel – saada rohkem Tema sarnaseks!

Hb 4:1 Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat!

Tähtis on see, et kui sa kuuled rõõmusõnumit, et sa ei paneks oma südant kinni, sest Piibel ütleb, et need, kes ei pääsenud tõotatud maale, jäid sellest ilma oma uskmatuse tõttu. Jumal paneb sulle süüks ühte pattu – et sa ei usu Temasse ega Ta sõnasse. Kui me usume Temasse, siis meie eludest hakkavad voolama elava vee jõed. Kui need igavese elu jõed voolavad meie ihudest, siis Tema võidmine, arm ja halastus on iga päev uued. Seda meil on vaja õppida vastu võtma.

Ef. 1:13 Temas olete ka teie sellest ajast peale,mil te saite kuulda tõe sõna,oma pääste evangeeliumi;ja kelles teiegi, saanud usklikuks,

Jumal tahab anda sulle oma rahu juba täna. See rahu viibki sind tõotatud maale. Jeesuse rahu oli keset tormi. Meilegi tunduvad tormid hiiglastena. Jeesus ütles just siin jüngritele, et oma rahu Ta annab ja ka jätab meile, oma jüngritele. Jh. 14:27.

Jumal on tõotanud anda sulle elu ja kõike ülirohkesti. Jh. 10:10.

Sa saad väe oma ellu. Me tahame kätte saada Jeesust. Kõrb on koht, kus sind treenitakse, testitakse ja muudetakse. Kui magus on võit, kui selle kätte saad. Ei ole võitu ilma võitluseta. Kui Jeesus tuli välja kõrbest, käis Ta väes ja Ta tühistas kuradi tegusid igal pool, kuhu Ta läks. Jeesus on kõik, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks.