Vaenlane ja tema eesmärgid

See õpetus on lühikokkuvõte TV7 saatesarja “Vabaduseks kutsutud” 8. ostst

Kuidas vaenlane tegutseb?

Ef.6:10-12 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.

Meie ei maadle ega võitle inimestega. Sellest me peaksime saama ilmutuse. Inimesed sageli kiusavad, solvavad, hülgavad meid ja teevad meile kitsast mitmetel viisidel. Nemad ei ole meie vaenlased. Jumal tahab, et me oleksime valguses nendes asjades. Vanas loomuses inimesed teevadki meile haiget ja see lõikab sisse. Jumal aga soovib, et me teadvustaksime endale, et nende inimeste üle valitseb vana loomus või vana vaenlane. Kuidas kuradist sai selle maailma valitseja, vaatasime eelmistes osades. Igal juhul valitsejaks sai saatan läbi Adama. Patt on toonud häda ja viletsust läbi ajaloo. Vaenlane näeb tõsist vaeva sellega, et meid lahutada Jumalast.

Peetrus sai ilmutuse, et Jeesus on Messias, Jumala poolt saadetud. Hetk hiljem seesama Peetrus, kui Jeesus kuulutas prohvetlikult oma ristisurma, tõmbas Jeesuse kõrvale ja hoiatas:”Ärgu seda sulle mitte sündigu!!” Sealt tuleb Jeesuselt otsetabamus:”Tagane minust, vastpanija, sest sa ei mõtle mitte Jumala , vaid inimese viisil!” Koorub välja tõde, et inimene mõtleb selle maailma viisil. Jumala mõtteviis on täiesti vastupidine. Patu loomus tõi kaasa jumalavastase mõtteviisi.

Kl 1:21  Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega

Mõtted viivad meid tegudeni. Kui Adam langes, sellele järgnes mõtteviisi muutus. Me saime Jumala vaenlasteks, mitte eksistentsi, vaid mõtteviiside poolest. Mõtted viivad tegudeni. Jumala soov on, et me uueneksime Sõna kaudu oma mõtteviisi poolest. Niikaua kui me seda ei tee, saab vaenlane meid manipuleerida ja kasutada. Vaenlane tuleb meie emotsioonidesse ja tunnetesse.

Ef 4:22-24 Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes, ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses.

Me oleme loodud olema uus inimene. Päästes saime uuestisünni, kuid meie vana mõtteviis pole muutunud. Nüüd algab maa vallutamine, sest vaim on uuesti sündinud. Mis on vana loomus? Mäss, stress, uhkus. Minu isiklik tahe, minu mõtted, minu plaanid, minu armastus. Aga see toob tühjuse meie ellu.

Vaenlase eesmärk meie elus on vastuseis Jumalale. Eelkõige meie hoiakud – see ei saa olla tõsi, see on liiga lihtne, et olla tõsi!
Jumal tegi Jeesuses ära töö meie eest. Sündisime uuesti. Hakkasime usinasti Jumala Riigis tööle ja saame kogu au endale – see on inimlik mõtteviis.

Jumalik mõtteviis – Tema tegi töö, meie võtsime vastu, Jumal meis ja meie läbi teeb tööd Jumala Riigis ja Jumal saab kogu au. Mitte meie ei saa au, vaid Jumal saab au.

Vaenlase strateegia sinu elus:

  • Et sa ei saaks kätte Jumala tundmist
  • Takistada sinu usuelu, et sa jääksid oma piiratud alasse oma probleemidesse. Ta tahab segada sinu kasvamist
  • Rüvetada sind sisemiselt, piirata ja takistada ning tekitada sinus alaväärsustunnet.
  • Takistada sind tundmast Jumalat ja Teda armastamast

Lk 8:5-15 rääkis ta neile tähendamissõnaga:

„Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle. Ja osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele, ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda, ja kui see tärkas, kandis see sajakordselt vilja.” Seejärel ta hüüdis: „Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!” Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab. 

Jeesus ütles: „Teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. See tähendamissõna aga tähendab: seeme on Jumala sõna. Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt, üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära. Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad.

Mis läks heasse pinnasesse, need kandsid palju vilja. Teeäärsed on need, kes käivad üks jalg maas ja teine vees. Paljud kristlased ongi need teeäärsed, kes tahavad nii Jumalat kui ka seda maailma. Tihti lõpeb see maailma tagasi minekuga. Kurat saab varastada kõik, mis Jumal kord meisse on külvanud. Kui me ei anna end täielikult 100% Jumalale, siis nad loobuvad, kui tuleb press. Piibel ütleb, et me peame olema juurdunud Jumala armastusse. Kui meil puudub see päris armastus Jeesuses Kristuses, siis läbikatsumise aegadel on meie usuelu ohus. Küll aga tuleb läbi minna koos Jumalaga ka rasketest aegadest. Kui oleme juurdunud Jumalasse, siis ei saa ükski press meid lahutada Jumala armastusest. Vaenlase peamine eesmärk, et su armastus Jumala ja inimeste vastu jaheneks.

1.Jh 2.15  Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust.

Temas me suudame kõik. Kui meid pressitakse, testitakse, siis armastus Jumala vastu kasvab. Jumal ei taha leigust, ta tahab kirglikku armastust meis. Kuidas see avaldub? Armastuses kaasinimeste vastu. Et me näeksime neid läbi Jumala armastuse silmade, kaastundes ja halastuses. Näeksime inimest eraldi ja tema pattu eraldi – teisisõnu, et armastame inimest, kuid mitte pattu temas. “Palvetage ja õnnistage neid, kes sind taga kiusavad” Las press tulla ja alles siis näed, mis sinu sees tegelikult on. Kas kibedus, andestamatus või Jumala armastus. Võime olla rõhutud, kuid mitte lootusetud.

Kui ma palvetan inimeste eest, siis Jumal viib mind selle inimese minevikku. Saan palvetada, sest ka mineviku hädasid võib vaenlane meie vastu kasutada. Jumala Vaim viib ka inimese tagasi eksimuse paika, et andeks paluda, andeks anda ja lahti lasta minevik. Vahel olen abi andes ka nõutu, panen käed kokku ja Jumal näitab olukorra juurt. Piibel ütleb meile, et me ei annaks maad vaenlasele. Kui meie pea on Jumala päralt, saab kogu meie olemus alistatud Jumalale. Armastage ja sellest nähakse, et me oleme Jumala lapsed

Fl 4:13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

1.Kr 15:57  Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!

Oma jõuga ei suuda me andestada, vabaneda hüljatusest. Ei suuda armastada. Aga Jeesus rippus ristil kõige selle eest, mida me ise ei suuda. Vabaduseks oleme kutsutud!