Vaenlase relvad

See õpetus on lühikokkuvõte TV7 saatesarja “Vabaduseks kutsutud” 9. ostst

Piibel ütleb, et saatan on otsekui möirgav lõvi, kes käib ringi ja otsib, keda neelata. Kui sina koged Jumalat ja tahad käia tema teedel, siis vaenlane on huvitatud sellest, et sa ei saaks kätte Jumala tõotusi. Ei päästet, Tema armastust ega ka Teda ennast. Kurat on Jumala vaenlane. Millega ta takistab meid? Tema peamised relvad on:

SEGADUSE KÜLVAMINE

Piibli esimestel lehkülgedel loeme, kuidas madu tekitas oma pooltõdedega Evas segaduse. Kas tõesti on Jumal ütelnud? See on kahtluse nool sinu suunas. Ta paneb sind kahtlema selles, et Jumal sind päästab, tervendab, vabastab või armasab.

Gl 1.7 Mingit teist evangeeliumi ei ole, on vaid mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata

Näiteid vaenlase valedest teooriatest: Jeesus on juba tagasi tulnud, igasugune tervendamise aeg sai ümber apostlite ajal, Jeesus polegi surnud jne. Piibel hoiatab meid, et me peame tundma Jumala Sõna. Täna on armuaeg, mil saame teha korda oma elud.
Ei ole teist evangeeliumi. Ta tervendab, päästab ja vabastab täna. Ta ei muuda meelt. Lase oma süda täita Püha Vaimuga.

VALE

Eva jutuajamine maoga. Naine seletab, et nad ei tohi süüa vaid ühest puust ja kui nad söövad, siis ka surevad. Ja siin pani madu käiku teise relva – vale . “Ei te ei sure, kindlasti mitte.” Kuradi vale tänini on, et kui sa teed pattu, ei juhtu mitte midagi. Siin me peame mõistma, et patu palk on surm. Surm on see, mis lahutab meid eluandvast väest ja viib meid Jumalast eemale.

Rm 6.23 Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Kui oleme pattu teinud, tuleb meelt parandada. Me ei tohi leppida patuga. Meil tuleb kogu aeg Jumalalt küsida.” Kas ma olen Sinu juhtimises? Kas Sul on koht mu südames? Kas ma olen millegagi mööda pannud?” See on alandlik süda, mis on valmis alistuma Jumalale. Jumala Sõna väidab, et Tema lambad kuulevad Tema häält. Kui Jumala Vaim annab märku patu pärast, siis sinu asi on seda tunnistada ja kahetseda, mitte kinni katta.

Jh8.44 Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa.

Rm 3.4 Mitte sugugi! Kindel on, et Jumal on tõemeelne, aga iga inimene valelik, nagu on kirjutatud: „…selleks, et sind tunnistataks õigeks su sõnadesja sa võidaksid, kui sinuga käidaks kohut.”

Jumal ei valeta. Jeesus ütles, et Ta tõi valguse maailma Jumala juurest. Lase Jumalal end täita. Alandlikud saavad armu, aga uhketele paneb ta vastu.

HIMU VÕI IHALDUSVÄÄRSUS

Mis on selles maailmas, mis tõstab sind üles ja eristab sind teistest? Selle maailma tarkus, kuulsus, võim ja raha. Elukõrkus – sina võid olla keegi.

1.Jh 2.15-17 Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust. Sest kõik, mis on maailmas – lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus -, ei ole Isast, vaid maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti.

Jumala kartus toob esile sinus Jumala tarkuse.

Õp 9.10 Issanda kartus on tarkuse algusja Kõigepühama äratundmine on arukus.

Tunne ja karda Jumalat ja sa ei jää häbisse. Kahtlemata on hetki, mil kogeme nõutust. Küsi Jumala käest. See tarkus, mis tuleb Jumala käest, toob au Jumalale.

HIRM

Mis toob kartuse su ellu? See, kui oleme enesekesksed. Või ka inimeste kartus. Me oleme hirmul, mida teised meist mõtlevad. Me hakkame tõega kompromissi tegema. Hirmul on hääl – vaata, mis võib juhtuda! See toob ärevust.

2.Tm 1.7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu

Väe Vaim on suutlikkuse vaim. Sa suudad kõike. Ent läbi Jumala. Sul on armastus enda vastu ja ka armastus teiste vastu. See on see armastus, mis ei oota midagi endale, ennastohverdav, sa ei oota midagi vastu. Mõistlik meel on kord, enesevalitsemine, kui ma distsiplineerin end. Jumal annab, kui me küsime.

Lk 11.21-22 Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus. Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi.

Mis sõjavarustust vaenlane kasutab? Need on silmad, mis ei näe, kõrvad, mis ei kuule ja suu, mis räägib negatiivset. Jumal ütleb, et sõnade läbi meid mõistetakse õigeks või hukka. Teenimistöös võian ma inimese silmi, nägemaks, nagu Jumal näeb; kõrvu, et ta kuuleks Jumala käest ja suud, mis räägiks Jumala sõnu. Jeesus peseb silmad, et näeksin alati lootust. Meie Jumal on võimatute asjade Jumal.

Imeline on kuulda Jumala häält. Seal on arm ja lootus. Meil on vaja riisuda vaenlase relvad. Püha Vaim tuleb, et meie suu tunnistus hakkab rääkima Jumala sõnu. Saak, mille võidame vaenlaselt tagasi, on rõõm, rahu ja hingamine Pühas Vaimus. Kui sa ei koge rahu, rõõmu, kui sa ei näe Jumala tööd, kes siis rõõmustab? Vaenlane rõõmustab. Siis on tema rahus, kui sina ei saa kätte Jumala tõotusi. Kuid ta peab kõik varastatu sulle tagasi andma! Lase Jumala Vaimul teha enda sees tööd! Lase avada silmad, kõrvad, lase loputada oma suu! Jumal annab meile selleks võimekuse. Ära lase end heidutada!

Fl 4.7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Sa oled oks viinapuu küljes, kes on loodud vilja kandma. Sa oled vabaduseks kutsutud!